หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล //รมต.แรงงาน

Interview Clip Actionnews

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล (รมต.แรงงาน)

ในงานให้โอวาทคนงานไทยก่อนไปทำงานเกาหลีใต้

เมื่อ 7 ต.ค.2562 ณ กระทรวงแรงงาน

#interviewclipactionnews#actionnews


  • นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นตัวแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณวัดและโร...
Visitors: 92,095