หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล //รมต.แรงงาน

Interview Clip Actionnews

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล (รมต.แรงงาน)

ในงานให้โอวาทคนงานไทยก่อนไปทำงานเกาหลีใต้

เมื่อ 7 ต.ค.2562 ณ กระทรวงแรงงาน

#interviewclipactionnews#actionnews

Visitors: 101,414