กทม.หารือแนวทางระบายน้ำลดผลกระทบก่อสร้างรถไฟฟ้ากลุ่มเขตกท.เหนือ

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกทม. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการระบายน้ำและการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ โดยมีสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ได้แก่เขตดอนเมือง หลักสี่ สายไหม บางเขน จตุจักร ลาดพร้าว และบางซื่อ ร่วมประชุม ณ ห้องประชั้น 15 อาคารธานีนพรัตน์ กทม.2

รองปลัดกทม.กล่าวว่า ที่ผ่านมาในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือมีปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมและน้ำรอระบายทุกเขต วันนี้จึงได้เชิญสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือประชุมหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รวมทั้งหาแนวทางประสานความร่วมมือกับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่จ.ปทุมธานี และจ.นนทบุรี ตลอดจนหารือเตรียมการรองรับฝนที่อาจตกในพื้นที่โดยไม่ได้ถูกคาดการณ์มาก่อน หรือไม่ได้อยู่ในฤดูกาล เนื่องจากเรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนของสำนักงานการระบายน้ำสามารถคาดการณ์กลุ่มฝนที่เกิดนอกพื้นที่และมีแนวโน้มจะเข้าในเขตกรุงเทพฯได้ แต่ไม่สามารถคาดการณ์กลุ่มฝนที่ก่อตัวในพื้นที่ได้ล่วงหน้า

          นอกจากนี้ในที่ประชุมสำนักงานเขตได้รายงานปัญหาที่พบในปัจจุบัน อาทิท่อระบายน้ำมีสภาพเก่าและมีขนาดเล็กรวมทั้งรายงานถึงความเป็นไปได้ของโครงการขยายขนาดท่อ และการเชื่อมโยงระบบระบายน้ำในซอยกับระบบระบายน้ำหลักของสำนักการระบายน้ำ อย่างไรก็ตามสำนักการระบายน้ำได้แจ้งว่าในส่วนของคลองลาดร้าวและคลองเปรมประชากรซึ่งเป็นคลองหลักในการระบายน้ำ บางครั้งมีน้ำเต็มคลองทำให้การระบายน้ำไม่ดีนัก จึงจำเป็นต้องใช้ระบบสนับสนุนการระบายน้ำอื่น อาทิ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบWater Bank ระบบPipe Jacking และพื้นที่แก้มลิง ซึ่งหากดำเนินการก่อสร้างครบทั้งระบบ จะสามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้ รวมทั้งเป็นต้นแบบให้เห็นถึงความตั้งใจของกทม.ในการแก้ไขปัญหาเพื่อความสะดวกของประชาชน

          รองปลัดกทม.กล่าวด้วยว่า สำหรับผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่นั้นได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดมาตรการป้องกันปัญหาการระบายน้ำ รวมทั้งมาตรการลดฝุ่น และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงที่ได้ดำเนินไปแล้ว นอกจากนี้กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ก่อสร้างจะได้ประชุมร่วมกัน ทุกๆ 15 วัน เพื่อรายงานความคืบหน้า ติดตามปัญหาและแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯอย่างต่อเนื่องด้วย

 

Visitors: 101,414