กทม.เร่งแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนการจราจรแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯกทม.ตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการจราจรตามแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ในพื้นที่เขตจตุจักร โดยมีนายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯกทม. นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สำนักงานเขตจตุจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล ณ บริเวณทางขึ้น-ลง สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต (ขาออก) หน้าตลาดนัดจตุจักร

กทม.โดยสำนักการจราจรและขนส่งมีโครงการก่อสร้างและปรับปรุง จุดรับ-ส่ง คนพิการ ในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS 16 สถานี จำนวน 22 จุด ได้แก่ สถานีหมอชิต 2 จุด สถานีสะพานควาย 1 จุด สถานีอารีย์ 1 จุด สถานีสนามเป้า 1 จุด สถานีราชเทวี 1 จุด สถานีสยาม 1 จุด สถานีชิดลม 1 จุด สถานีเพลินจิต 1 จุด สถานีบางจาก 2 จุด สถานีปุณณวิถี 2 จุด สถานีอุดมสุข 2 จุด สถานีสนามกีฬาฯ 1 จุด สถานีราชดำริ 1 จุด สถานีสุรศักดิ์ 1 จุด สถานีกรุงธนบุรี 2 จุด และสถานีวงเวียนใหญ่ 2 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการที่เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ

นอกจากนี้ยังมีโครงการปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารเพื่อให้ประชาชนที่รอรถโดยสารประจำทาง สามารถใช้พื้นที่เพื่อหลบแดดหลบฝนได้มากขึ้น อีกทั้งยังพิจารณาหาแนวทางในการทำหลังคาเชื่อมต่อจากสถานีรถไฟฟ้าหมอชิตไปยังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสวนจตุจักร ตลอดจนเชื่อมต่อไปยังศาลาที่พักผู้โดยสารรอรถประจำทางอีกด้วย รวมถึงการปรับปรุงจุดจอดรถแท็กซี่และรถมอเตอร์ไซค์โดยการปรับพื้นทางเท้าให้เป็นช่องเว้า เพื่อให้รถแท็กซี่และรถมอเตอร์ไซค์ สามารถจอดรับ-ส่งผู้โดยสารได้ชั่วคราวบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน

สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต พบว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้รถใช้ถนนเนื่องจากพื้นผิวจราจรชำรุดเสียหาย อีกทั้งมีการปูพื้นแอสฟัลท์เป็นช่วงๆ ไม่ราบเรียบต่อเนื่องกัน พื้นที่ทางเท้าบางแห่งชำรุดเสียหาย และบางจุดมีความกว้างน้อยกว่า 1.5 ม. นอกจากนี้ยังพบว่ามีเศษวัสดุและเศษปูนตกค้างอยู่ในบ่อพักและท่อระบายน้ำ ซึ่งกีดขวางทางน้ำไหลเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ

รองผู้ว่าฯกทม.ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตจตุจักรและสำนักการโยธาประสานกับบริษัทผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ให้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรให้ราบเรียบเสมอกัน และให้เร่งคืนผิวจราจรบริเวณเกาะกลางถนนตามแนวเสาตอม่อ รวมทั้งปรับปรุงทางเท้าให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย นอกจากนี้ได้มอบหมายสำนักงานเขตจตุจักร เข้มงวดกวดขันร้านค้าต่างๆ ไม่ให้ตั้งวางสินค้ารุกล้ำพื้นที่สาธารณะ

Visitors: 101,415