กทม.ชวนแยกถุงและฟิล์มพลาสติกร่วมโครงการวนลดขยะ

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกทม.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงโครงการ วนเพื่อลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพฯ ครั้งที่ 4 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง โดยมี นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี นายกมล บริสุทธนะกุล ผู้จัดการโครงการ วนจากบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักงานเขตราชเทวี

กทม.มีนโยบายมุ่งเน้นสร้างกรุงเทพฯให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยส่งเสริมสนับสนุนการลดปริมาณขยะมูลฝอยและให้ความสำคัญกับการนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ ควบคู่กับการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันลดและคัดแยกมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด โดยเฉพาะสำนักงานเขตทั่วกรุงเทพฯให้ยึดหลัก 3R ได้แก่ Reduce (ลดการใช้) Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) รวมถึงดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทำการคัดแยกขยะมูลฝอย ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะเศษอาหาร สามารถนำไปเลี้ยงสัตว์ หมักทำปุ๋ย ไบโอแก๊ส และน้ำหมักชีวภาพ ขยะรีไซเคิล นำไปขายหรือบริจาค ขยะอันตราย คัดแยกออกจากขยะทั่วไปและทิ้งในจุดที่กำหนด และขยะทั่วไปกรุงเทพฯเก็บขนและนำไปกำจัด

          กทม.โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ วนเพื่อลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยการใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย วัตถุดิบ และพลังงาน ให้ถูกนำกลับไปเป็นทรัพยากรหมุนเวียนอยู่ในระบบด้วยกระบวนการที่เหมาะสมผ่านการออกแบบเป็นตัวสินค้า รวมถึงระบบการจัดเก็บขยะให้เกิดการนำสินค้ากลับมารีไซเคิลเป็นวัตถุดิบอีกครั้ง

โดยโครงการจะเปิดรับบริจาคพลาสติกชนิดอ่อน ถุงและฟิล์มพลาสติกที่ใช้แล้ว เช่น ถุงหูหิ้ว ถุงช้อปปิ้ง ฟิล์มหุ้มขวดน้ำ ฟิล์มหุ้มกล่องนม ซองไปรษณีย์พลาสติก ถุงซิปล็อค/ซองยา พลาสติกกันกระแทก ถุงขนมปัง ถุงน้ำตาลทราย ถุงผักและผลไม้ ถุงน้ำแข็ง ฟิล์มห่อสินค้า อาทิ ทิชชู่ ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมเด็ก ซึ่งปกติพลาสติกเหล่านี้ถูกทิ้งเป็นขยะทั่วไป แต่โครงการ วนจะนำพลาสติกเหล่านี้กลับมารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกและนำไปผลิตเป็นถุงใช้ซ้ำ (ถุงวน) ซึ่งจะมีความหนามากกว่าถุงพลาสติกทั่วไป สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งเมื่อขาดหรือเก่าก็สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้อีก เป็นการใช้พลาสติกให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมถึงลดปริมาณขยะทั่วไปที่เข้าสู่ระบบกำจัดด้วย ทั้งนี้พลาสติกทุก 1 กิโลกรัมที่รับบริจาค โครงการฯ จะตอบแทนเป็นเงิน 5 บาท บริจาคให้กับองค์กรการกุศลหรือมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ผู้เข้าร่วมต้องการให้โครงการดำเนินการบริจาค โดยจะทำการโอนเข้าบัญชีธนาคารเป็นรายไตรมาส และไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

          สำหรับการจัดประชุมชี้แจงโครงการ วนเพื่อลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพฯแก่ผู้เกี่ยวข้อง กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 7 ครั้งดังนี้ ครั้งที่ 1 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม.2 เขตดินแดง ครั้งที่ 2 กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ณ สำนักงานเขตพระโขนง ครั้งที่ 3 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานเขตหนองแขม ครั้งที่ 4 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ณ สำนักงานเขตราชเทวี ครั้งที่ 5 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันที่ 2 ต.ค. 62 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ สำนักงานเขตหลักสี่ ครั้งที่ 6 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก วันที่ 3 ต.ค. 62 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ สำนักงานเขตประเวศ และครั้งที่ 7 กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ วันที่ 7 ต.ค. 62 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ สำนักงานเขตคลองสาน

          รองปลัดกทม. กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัด รวมถึงประชาชน และทุกหน่วยงานลดการใช้พลาสติก มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลวนกลับมาใช้ใหม่ เป็นการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก ซึ่งถุงพลาสติกที่ผลิตจากขยะพลาสติกจะมีความหนากว่าถุงพลาสติกทั่วไป หากถุงพลาสติกที่ผ่านกระบวนการไซเคิลแล้วเปื่อยขาดก็สามารถนำกลับมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลหรือนำไปผลิตถุงพลาสติกวนกลับมาใช้อีกได้ สำหรับพลาสติกที่จะนำมาร่วมโครงการ วนต้องเป็นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่น และสะอาด โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังสามารถร่วมบริจาคเงินจากขยะพลาสติกให้กับมูลนิธิต่างๆ ได้ด้วย ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าปัจจุบันหลายๆ แห่งงดให้ถุงพลาสติกแล้ว เราต้องนำถุงผ้าไปใส่ของเอง ถือเป็นอีกทางในการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก เนื่องจากพลาสติกย่อยสลายยาก โดยผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะนำความรู้ไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป


 เพื่อนกทม. สำนักข่าวแอ็คชั่นนิวส์

 

Visitors: 102,495