ปลัดกทม. สั่งทุกสนข.เข้มงวดมาตรการลดฝุ่นละออง PM2.5

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกทม.ตระหนักถึงปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ค่าเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ กำชับให้ทุกสำนักงานเขตเข้มงวดในการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยให้ทุกสำนักงานเขตติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 อย่างเป็นปัจจุบัน (RealTime) ทางเว็บไซต์ www.bangkokairquality.com และ www.air4bangkok.com และเฟซบุ๊กเพจ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

โดยให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแนวทางในการป้องกันสุขภาพอนามัยให้ประชาชนทราบโดยเร็ว พร้อมทั้งประสานสถานีตำรวจท้องที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้เกิดความคล่องตัว ป้องกันปัญหาจราจรติดขัดเพื่อลดการปล่อยและสะสมฝุ่นละออง รวมทั้งเข้มงวดการตรวจจับรถยนต์ควันดำ รณรงค์ ไม่ขับ...ช่วยดับเครื่องเข้มงวดการก่อสร้างต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ควบคุมสถานประกอบกิจการไม่ให้ปล่อยมลพิษอากาศเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด และขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ตลอดจนเจ้าของอาคารสูงฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อดักจับฝุ่นละออง รวมถึงควบคุมไม่ให้เกิดการเผาในที่โล่งทุกประเภท เพิ่มความถี่ในการล้างถนน ดูดฝุ่นถนน และฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อดักจับฝุ่นละออง โดยให้ทุกสำนักงานเขตรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบทุกวัน

           ทั้งนี้กทม.ขอความร่วมมือประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว เปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งมวลชน เพื่อช่วยกันลดมลพิษทางอากาศ สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณที่คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ หรือมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ หรือโรคหัวใจและหลอดเลือด ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ภายนอกอาคาร หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากอนามัย N95 ขณะอยู่กลางแจ้ง

เพื่อนกทม.สำนักข่าวแอ็คชั่นนิวส์

 

Visitors: 101,414