เขตภาษีเจริญจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ 50เขต50คลอง

นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลองในพื้นที่ 50 เขต 50 คลอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมด้วยคณะผู้บริหารเขตภาษีเจริญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ และศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง โดยร่วมกันปลูกต้นทองอุไร ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ทาสีสะพานคลองบางจาก และจัดเก็บวัชพืชภายในคูน้ำเกาะกลางถนนพุทธมณฑลสาย 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ณ บริเวณคูน้ำเลียบถนนพุทธมณฑลสาย 1 เขตภาษีเจริญ  

 

เพื่อนกทม.สำนักข่าวแอ็คชั่นนิวส์


  • นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวมอบหมายให้นายนพ ชูสอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ และนางพรเนตร ประพนธ์ศิลป์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอา...

  • นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก ร่วมเป็นประธานเปิดสะพานไม้คนเดินข้ามคลองลำผักชี โดยมีกรมทางหลวง ,ผู้กำกับสน. ลำผักชี ,ส.ส.ศิริพงษ์ รัสมี ประธานอปพร.เขต ร่วมเป็นประธาน แล...

  • นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิ...

  • นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำรวจแผงจำหน่ายอ...

  • นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร แจ้งว่า สำนักงานเขตพระนคร ได้จัดกิจกรรม“เก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้” เป็นประจำทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. โดยหมุนเวียนไป...

  • นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแฟลตตำรวจส่วนกลางฯ และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน...

  • สำนักงานเขตบางกอกน้อย โดย นางธราพร อำนวยสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี และโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดอาหารกลางวันนักเรียน...

  • เร็ว ๆ นี้ (3 ก.ย.) นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นำทีมคณะผู้บริหารเขต อาทิ นางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต, นายเกียรติวิสุทธิ์ เพ็ชรหมื่นไวย หัวหน้...
Visitors: 101,417