เขตบางกอกใหญ่ร่วมโครงการเรารักษ์เจ้าพระยา

นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วยสำนักสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการเรารักษ์เจ้าพระยา ณ บริเวณท่าเรือวังหลัง

สืบเนื่องจากคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน โดยนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากทม.ในฐานะประธานคณะได้ประชุมหารือการจัดระเบียบการปล่อยน้ำเสีย การทิ้งขยะลงแม่น้ำเจ้าพระยา และการปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งพื้นที่ต่อเนื่องกันด้านฝั่งธนบุรี บริเวณตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง

 ในการนี้ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์รักษ์น้ำอย่างยั่งยืน โดยขอความร่วมมือประชาชน ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ คูคลอง เพื่อป้องกันขยะอุดตันทางระบายน้ำ อันเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมขัง และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค อีกทั้งการทิ้งขยะดังกล่าวมีความผิดตามพรบ.รักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 33 ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ำ โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และกิจกรรมรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง ด้วยหลัก 3 ช" ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลังมาใช้ใหม่ (Recycle Reuse Reduce) เพื่อลดขยะอย่างยั่งยืน

 

 เพื่อนกทม.สำนักข่าวแอ็คชั่นนิวส์


  • นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวมอบหมายให้นายนพ ชูสอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ และนางพรเนตร ประพนธ์ศิลป์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอา...

  • นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก ร่วมเป็นประธานเปิดสะพานไม้คนเดินข้ามคลองลำผักชี โดยมีกรมทางหลวง ,ผู้กำกับสน. ลำผักชี ,ส.ส.ศิริพงษ์ รัสมี ประธานอปพร.เขต ร่วมเป็นประธาน แล...

  • นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลองในพื้นที่ 50 เขต 50 คลอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบร...

  • นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำรวจแผงจำหน่ายอ...

  • นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร แจ้งว่า สำนักงานเขตพระนคร ได้จัดกิจกรรม“เก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้” เป็นประจำทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. โดยหมุนเวียนไป...

  • นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแฟลตตำรวจส่วนกลางฯ และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน...

  • สำนักงานเขตบางกอกน้อย โดย นางธราพร อำนวยสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี และโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดอาหารกลางวันนักเรียน...

  • เร็ว ๆ นี้ (3 ก.ย.) นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นำทีมคณะผู้บริหารเขต อาทิ นางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต, นายเกียรติวิสุทธิ์ เพ็ชรหมื่นไวย หัวหน้...
Visitors: 101,416