กทม.รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ ปี 64

 

นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกทม.เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ และกีฬานักเรียน นักศึกษา คนพิการแห่งชาติ โดยมี นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ,นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)

          รองปลัดกทม. เปิดเผยว่า กทม.มีความพร้อมและยินดีร่วมกับกรมพลศึกษาในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 และกีฬานักเรียน นักศึกษาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2564 ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือน ม.ค. 64 โดยเบื้องต้นกทม.พร้อมสนับสนุนสนามกีฬาของกรุงเทพฯสำหรับใช้เป็นสนามแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ รวมถึงพร้อมสนับสนุนการใช้โรงเรียนเป็นสถานที่พักสำหรับนักกีฬาบางประเภท

อย่างไรก็ตามจะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรายละที่ชัดเจนอีกครั้ง เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนในโรงเรียนของกทม.


เพื่อนกทม.สำนักข่าวแอ็คชั่นนิวส์

Visitors: 96,519