ปลัดกทม.รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ม.เชียงใหม่

เร็ว ๆ นี้ (13ก.ย.) ณ ห้องประชุม MCB 2301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นางศิลปสวย ระวีแสงสรูย์ ปลัดกทม.รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี2562 ด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน ตามโครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2562

ซึ่งคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาคเหนือ จัดขึ้น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าที่มีอาชีพ หน้าที่การงาน ผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป โดยมี รองศาตราจารย์มนต์ชัย นินนาทนนท์ อาจารย์อาวุโส เป็นผู้มอบ ทั้งนี้ ในวันที่ 14 ก.ย.62 ปลัดกทม.จะร่วมงานประเพณีนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพประจำปีการศึกษา 2562 อีกด้วย

เพื่อนกทม.สำนักข่าวแอ็คชั่น นิวส์

Visitors: 96,519