กทม.ประชุมเครือข่ายร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิต “วัยเก๋า

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเมือง โดยมีคณะผู้บริหารกทม. ผู้แทนจากสำนักและสำนักงานเขต ผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย และสื่อมวลชน ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี

          กิจกรรมในงาน อาทิ การเสวนาหัวข้อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเมืองโดย ผศ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และนายอนันต์ ศิริภัสราภรณ์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งรองปลัดกทม. การชี้แจงกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดย นางสุภาวดี หาญเมธี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเชียล อินโนเวชั่น จำกัด กิจกรรม ผลงานแห่งความภาคภูมิใจการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมิติต่าง ๆ

กิจกรรม ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ เมื่อ...ค้นหาปัจจัยความสำเร็จ และอุปสรรคในการขับเคลื่อนงาน และการสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเมือง กิจกรรม “Bangkok Enjoy Networking” สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และวางแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเมือง สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และพันธะสัญญาการเป็นเครือข่ายความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุ

          รองผู้ว่าฯกทม.กล่าวว่า วันนี้กทม.ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่ง สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์” (Aged society) เนื่องจากมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 1 ล้านคน หรือประมาณ 18.9% ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุจำนวนมากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเตรียมพร้อมรับมือกับจากสังคมสูงวัยนั้น ถือเป็นประเด็นท้าทายของกทม.พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.และคณะผู้บริหารกทม.ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) เป็นแผนแม่บทให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกันอย่างมีทิศทาง

โดยพัฒนาและจัดทำบริการต่าง ๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ ครอบคลุม ทุกมิติทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “NOW ผลักดันทันใจ แก้ไขทันทีและ “NOW ทำจริงเห็นผลจริงเช่น “Bangkok Special Care” การดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ด้วยการเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และความใส่ใจในการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข สันทนาการ บริการที่สำนักงานเขต การเพิ่มพูนความรู้และทักษะอาชีพ และการเดินทางด้วยรถตู้วีลแชร์ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนซึ่งเป็นศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่ดูแลเฉพาะด้านแก่ผู้สูงอายุเป็นแห่งแรกในเอเชีย คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร

 

           โดยกทม.ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขยายการคัดกรอง และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯอย่างครอบคลุม ทั่วถึงเรื่องสุขภาพผู้สูงวัย และโครงการ 1 ชุมชน 1 ศูนย์ผู้สูงอายุ ซึ่งได้สร้างต้นแบบไว้ที่บ้านศูนย์วัยศิริเกษมรวมใจราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

          “โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันในกรุงเทพฯ” (PLC) ซึ่งกทม.ร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น พัฒนาชุมชนต้นแบบที่พร้อมดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน ด้วยการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการดูแลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีจนถึงช่วงปลายของชีวิต ซึ่งได้เริ่มทำในชุมชนนำร่อง ชุมชนจากพื้นที่ดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง และศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ และกำลังขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ ต่อไป ศูนย์สร้างสุขทุกวัยยกระดับการให้บริการด้านนันทนาการของ ศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาของกทม.36 แห่งให้เป็นแหล่งสำหรับคนทุกวัย ทั้งเด็กและเยาวชน วัยทำงาน และผู้สูงอายุ

รวมถึง ศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกทม.ซึ่งเป็นศูนย์กลาง การประสานเครือข่ายระหว่างหน่วยงานและภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพฯ ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ของผู้สูงอายุมาสร้างประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม ในแต่ปีผู้สูงอายุจากทั้ง 50 เขต จะมารวมตัวกันแสดงผลงานภูมิปัญญาเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้สูงอายุคนอื่นๆ และ Application “BKK Connect” ที่กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม (CAT) จัดทำแอปพลิเคชันดังกล่าวที่ตอบโจทย์ชีวิต คนกรุงเทพฯ เพื่อแจ้งข่าวสารสำคัญ ร้องทุกข์ และ รวมสาระสำคัญด้านสุขภาพ การแจ้งเตือนเหตุสำคัญ ชี้เป้าของดี ของฟรี บริการจากกทม. และกิจกรรมเด่นทั่วกรุงเทพฯ สามารถเป็นทางช่องทางติดตามข่าวสารให้แก่ผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี

          ทั้งนี้กทม.ยังมีการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุอีก 3 ครั้ง ซึ่งเป็น ครั้งแรกสำหรับเหล่าอาวุโส โก้เก๋า กับกิจกรรมและบริการ เพื่อผู้สูงอายุกรุงเทพฯแบบครบวงจรกทม.ขอเชิญผู้อาวุโสทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าสายชิลล์ สายลุย สายบุญ สายเปย์ หรือสายสร้างสรรค์ แค่เพียงคุณยัง โก้และเก๋ามาร่วมสังสรรค์พบปะเพื่อนร่วมรุ่นในกิจกรรมสัญจรเพื่อผู้สูงอายุ พร้อมกระทบไหล่กับศิลปินอาวุโสจิตอาสา คุณกิ๊ก เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตสูงวัย ภายใต้บรรยากาศชิลล์ ๆ พร้อมรับฟังแง่คิดดี ๆ กับ คุณย่าเมลินดาเจ้าของเพจชื่อดัง หญิงชรากับหมาแก่และเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงอันไพเราะจากแชมป์รายการ The Voice Senior ภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเอง

พร้อมรับบริการสุดพิเศษจากกรุงเทพมหานคร ทั้งตรวจสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพการเงิน เพื่อวางแผนการใช้ชีวิตสูงวัยแบบสบายๆ ร่วมสนุกกับกิจกรรมนันทนาการหลากหลายรูปแบบจากศูนย์สร้างสุขทุก วัย อาทิ รวมหมู่ Exercise, พร้อมย้อนวันวานกับกิจกรรม Workshop อาวุโส โก้เก๋า และรับชมการแสดงจากผู้อาวุโสวัยเก๋า ที่จะมาร่วมสร้างสีสันกันภายในงาน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัยและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุกรุงเทพฯ แล้วพบกันในวันที่ 20 ก.ย. 62 ณ สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ วันที่ 21 ก.ย. 62 ณ สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ และวันที่ 22 ก.ย. 62 ณ อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. ย้ำ!!! งานนี้ งานดี เที่ยวฟรี…. ไม่เสียค่าใช้จ่าย สนใจติดตาม รายละเอียดได้ที่ Facebook : Bangkok Enjoy Aging อาวุโส โก้เก๋า

เพื่อนกทม.ACTION NEWS

Visitors: 96,520