เขตพระนครนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และสิ่งของเหลือใช้ ในชุมชนพื้นที่

นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร แจ้งว่า สำนักงานเขตพระนคร ได้จัดกิจกรรม “เก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้เป็นประจำทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. โดยหมุนเวียนไปตามชุมชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันมิให้มีขยะตกค้าง ลดปัญหาการทิ้งขยะลงคูคลองและที่สาธารณะ ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มีโอกาสนำขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ รวมถึงขยะอันตรายออกมาทิ้งอย่างถูกวิธี โดยในเดือนกันยายน 2562 มีแผนดำเนินการ ดังนี้

          วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562      ชุมชนแพร่งภูธร แพร่งนรา แพร่งสรรพศาสตร์และหลังศาลเจ้าพ่อเสือ

          วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562     ชุมชนเฟื่องทอง-ตรอกวิสูตร และชุมชนราชบพิธพัฒนา

          วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562     ชุมชนท่าวัง ชุมชนท่าเตียน และริมแม่แม่น้ำเจ้าพระยา

          วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562     ชุมชนบ้านพานถม ริมคลองวัดปรินายกและคลองบางลำพู

จึงขอประชาสัมพันธ์และความขอร่วมมือผู้พักอาศัยในชุมชนคัดแยกขยะชิ้นใหญ่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย นำออกมาตั้งวางบริเวณหน้าบ้านหรือจุดพักขยะของชุมชน ในเวลา 08.30 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าดำเนินการจัดเก็บและนำไปกำจัดต่อไป

               อย่างไรก็ตาม หากประชาชนหรือหน่วยงานใด มีความประสงค์จะให้จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่หรือสิ่งของเหลือใช้เป็นการเร่งด่วน สามารถประสานได้โดยตรงที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตพระนคร เพื่อรับคำแนะนำ พร้อมนัดหมายวันและเวลาในการดำเนินการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2224 3157

เพื่อนกทม.สำนักข่าวแอ็คชั่นนิวส์


  • นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวมอบหมายให้นายนพ ชูสอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ และนางพรเนตร ประพนธ์ศิลป์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอา...

  • นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก ร่วมเป็นประธานเปิดสะพานไม้คนเดินข้ามคลองลำผักชี โดยมีกรมทางหลวง ,ผู้กำกับสน. ลำผักชี ,ส.ส.ศิริพงษ์ รัสมี ประธานอปพร.เขต ร่วมเป็นประธาน แล...

  • นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลองในพื้นที่ 50 เขต 50 คลอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบร...

  • นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิ...

  • นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำรวจแผงจำหน่ายอ...

  • นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแฟลตตำรวจส่วนกลางฯ และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน...

  • สำนักงานเขตบางกอกน้อย โดย นางธราพร อำนวยสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี และโรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดอาหารกลางวันนักเรียน...

  • เร็ว ๆ นี้ (3 ก.ย.) นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นำทีมคณะผู้บริหารเขต อาทิ นางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต, นายเกียรติวิสุทธิ์ เพ็ชรหมื่นไวย หัวหน้...
Visitors: 101,414