เขตหลักสี่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแฟลตตำรวจส่วนกลางฯ และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนทหารเสือ เขตหลักสี่ เพื่อดูแลมาตรฐานและคุณภาพการดูแลสุขอนามัยเด็กก่อนเรียน พร้อมไปรับฟังปัญหาและความต้องการของศูนย์ฯ ในการที่จะดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของก่อนวัยเรียนอย่างเหมาะสมต่อไป     

www.actionnews.info                                    

Visitors: 39,543