กทม.รับทราบความคืบหน้าปรับปรุงตลาดประชานิเวศน์

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกทม. ครั้งที่ 17/2562 โดยมี คณะผู้บริหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมและวางแผน (WAR ROOM) ชั้น 35 อาคารธานีนพรัตน์ กทม.2 เขตดินแดง

ทั้งนี้ในที่ประชุม สำนักงานตลาดกทม.ได้รายงานแผนการปรับปรุงตลาดประชานิเวศน์ 1 พร้อมแนวทางการพัฒนาตามที่กทม.ได้ตรวจสอบแล้วว่า โครงสร้างทางกายภาพของตลาดและอาคารโดยรอบมีการใช้งานมานานหากยังคงมีการใช้อาคารต่อไป อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยและเป็นอันตรายแก่ประชาชนได้ ซึ่งจากการหารือกับผู้พักอาศัยยินยอมให้กรุงเทพมหานครรื้อถอนโดยกทม.ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ส่วนแผนในการปรับปรุงตลาดประชานิเวศน์รูปแบบใหม่นั้น แบ่งเป็นตึกแถว 3 ชั้นครึ่ง 32 คูหา ตึกแถว 3 ชั้นครึ่ง 36 คูหา ตลาดสดสำหรับผู้ค้า 337 แผง อาคารจอดรถ 10 ชั้น อาคารพลาซ่า 6 ชั้น รวมถึง ห้องสุขา ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่กำจัดขยะ และลานอเนกประสงค์ มูลค่าก่อสร้างรวม 800 ล้านบาท

ทั้งนี้ที่ประชุมยังเห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้อาศัยและผู้ค้าเดิมให้สำนักงานตลาดเร่งรัดการออกแบบ และขอจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอน รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การเช่าตึกแถว และแผงค้า ให้มีความยุติธรรม โปร่งใส และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

 

เพื่อนกทม.สำนักข่าวแอ็คชั่นนิวส์

Visitors: 102,497