กพร.เตรียมสัมมนาขับเคลื่อนการบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม

กพร. เตรียมเปิดเวทีสัมมนาแนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมขานรับนโยบาย รมต. กระทรวงฯ ยกระดับอุตสาหกรรมแร่ไทย

ภายหลัง รมต. กระทรวงอุตสาหกรรม มอบนโยบายจัดหาวัตถุดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเร่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยกองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม ขานรับนโยบาย เตรียมจัดงานประชุมสัมมนา “การบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม 4.0” เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม รองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทย

นายนคร ศรีมงคล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม (กบว.) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กล่าวว่า กองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม ซึ่งมีหน้าที่ในการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์วัตถุดิบอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อการบริหารจัดการด้านแร่ นอกจากนี้ยังกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและความเหมาะสมของเทคโนโลยี เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตประทานบัตร พร้อมทั้งศึกษา วิเคราะห์และประเมินศักยภาพและความคุ้มค่าพื้นที่แหล่งแร่ เพื่อประกาศเป็นเขตแหล่งแร่และเปิดประมูลแหล่งแร่  รวมทั้งยังให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบด้านแร่จากต่างประเทศเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ

อีกทั้งยังมีบทบาทในการตรวจสอบและให้ความเห็นทางด้านธรณีวิทยาเพื่อประกอบการพิจารณาคำขออนุญาต ตลอดจนการจัดแหล่งแร่ การศึกษาความสมบูรณ์ของแหล่งแร่ และอำนวยการให้เกิดการสำรวจแร่ของภาคเอกชนภายในประเทศ ที่ผ่านมาทาง กบว. ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ และลงพื้นที่เพื่ออัพเดทสถานการณ์ และข้อมูลด้านการใช้วัตถุดิบ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อนำมาสู่การวางแผนและขับเคลื่อนในการบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมให้รองรับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ล่าสุดกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดย กองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม เตรียมจัดงานสัมมนา “การบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม 4.0” และร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ “แนวทางการบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมในยุค 4.0” รองรับเมกกะโปรเจคและแผนการขับเคลื่อนประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ แม่ทัพใหญ่ กพร.  พร้อมเปิดเวทีอัพเดททิศทางสถานการณ์ด้านวัตถุดิบอุตสาหกรรมจากภาครัฐ-ภาคอุตสาหกรรม ในหัวข้อ “สถานการณ์การใช้วัตถุดิบ – นโยบายและการสนับสนุนภาครัฐสู่ภาคอุตสาหกรรม” โดยผู้แทนสภาการเหมืองแร่ ทางภาคอุตสาหกรรมจะมาในหัวข้อ “ความสำคัญของการใช้วัตถุดิบ –โจทย์จากภาคอุตสาหกรรมส่งถึงภาครัฐ  (อุตสาหกรรมเซรามิก) โดยนายศรัณย์ มาตุเรศ กรรมการผู้จัดการบริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัดและสะท้อนภาพมุมมองอุตสาหกรรมแร่ เรื่องไม่เล็กผ่านสายตาผู้บริโภค โดยนายพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร หรือ ท็อป พิพัฒน์  นักธุรกิจและนักแสดง ที่เน้นเรื่องการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้มาในฐานะผู้บริโภค ซึ่งในชีวิตประจำวันแร่อยู่กับเราและมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ขอเชิญมาร่วมฟังมุมมองใหม่ในครั้งนี้

นอกจากนี้ในช่วงบ่ายมาร่วมฟังบรรยายกับหัวข้อ “บทบาท-ภารกิจขับเคลื่อน กพร. 4.0 ตอบโจทย์อุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน” โดย นายนคร ศรีมงคล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม  จากนั้นนำเสนอโจทย์ด้านการจัดหาวัตถุดิบหินอุตสาหกรรมให้รองรับการใช้วัตถุดิบหินอุตสาหกรรมสำหรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( EEC ) การสำรวจแหล่งหินอุตสาหกรรมในพื้นที่ใหม่ รวมทั้งนำเสนอเครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม ( กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเซรามิก ) ปิดท้ายด้วยการข้อเสนอ-แนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศ โดยกองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562  เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดา กรุงเทพฯ  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dpim.go.th  หรือ https://www.facebook.com/2dpim/

พีอาร์อัพนิวส์เซ็นเตอร์:สำนักข่าวแอ็คชั่นนิวส์

Visitors: 102,496