กรุงธนใต้ติดตามการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของปชช.

 

นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานและติดตามนโยบายของผู้ว่าฯกทม.ประจำกลุ่มเขตการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าฯกทม.เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่เขต โดยมีนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯกทม.พร้อมด้วยผู้อำนวยการเขต และคณะกรรมการฯประจำกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ประกอบด้วย เขตทุ่งครุ เขตบางขุนเทียน เขตบางแค เขตบางบอน เขตภาษีเจริญ เขตราษฎร์บูรณะและเขตหนองแขม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโยธา 2 ชั้น 6 อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการกทม. 2 เขตดินแดง

โดยในที่ประชุมได้แนะนำผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประสานและติดตามนโยบายของผู้ว่าฯกทม.ประจำกลุ่มเขตการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ พร้อมทั้งรายงานสภาพพื้นที่และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่เขต ซึ่งมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน การปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักและสายรอง ตรอก ซอย และสะพาน ซึ่งสภาพผิวจราจรได้ชำรุดเสียหาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว

ตลอดจนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน การสำรวจพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อจัดทำเป็นสวนสาธารณะหรือสวนหย่อมอันเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากการเจริญเติบโตของชุมชนในพื้นที่ ปัญหาขยะมูลฝอยโดยการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในท่อระบายน้ำ ตะแกรงระบายน้ำ และแม่น้ำคูคลอง รวมถึงรณรงค์ในการคัดแยกขยะชิ้นใหญ่ และกำหนดวันในการจัดเก็บ การติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ การซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทางเท้าและในสวนสาธารณะ รวมทั้งจุดเสี่ยงในพื้นที่เขต เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝน โดยแต่ละสำนักงานเขตได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย กำจัดวัชพืช ผักตบชวา ขุดลอกคูคลอง ตัดแต่งกิ่งไม้ที่กีดขวางทางไหลของน้ำ ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เปิดทางน้ำไหลลงคูคลอง เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งแต่ละสำนักงานเขตได้ดำเนินโครงการตามนโยบาย “Now ทำจริง เห็นผลจริง” อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งนี้กลุ่มเขตกรุงธนใต้กำหนดประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าฯกทม.เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าฯกทม.ในครั้งต่อไป ณ สำนักงานเขตหนองแขม

เพื่อนกทม.สำนักข่าวแอ็คชั่นนิวส์

Visitors: 101,416