ปตท. คว้าสุดยอดรางวัล THE BEST OF DRIVE AWARD 2019

ปตท. คว้าสุดยอดรางวัล THE BEST OFDRIVE AWARD 2019

 

นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน ให้เกียรติมอบรางวัลTHE BEST OF DRIVE AWARD 2019” และรางวัล “DRIVE AWARD EXCELLENCE” ในประเภทการจัดการทรัพยากร (Resources) แก่ นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรชั้นนำของประเทศที่มีแนวคิดการบริหารงานที่โดดเด่น ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีนวัตกรรมที่พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ   ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ  โดยบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ ปตท.สผ. และไทยออยล์ ได้รับรางวัล DRIVE AWARD EXCELLENCE ประเภทการจัดการทรัพยากร พร้อมด้วย จีซี ได้รับรางวัล THE BEST OFDRIVE AWARD ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม (Industrials) ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกด้วย  

PRUP NEWS CENTER / ACTION NEWS

Visitors: 101,415