นายจตุพร บุรุษพัฒน์ จิตอาสาพระราชทาน904วปร.

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นตัวแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณวัดและโรงเรียน ณ วัดช่องลม ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 

สัมภาษณ์เมื่อ 08 สิงหาคม พ.ศ.2562

Interview Clip Action news

Visitors: 96,520