กทม.เร่งขับเคลื่อนนำสายสื่อสารลงใต้ดิน

ในการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการนำสายสื่อสารลงดินในเขตกรุงเทพมหานคร ของ พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคาที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งที่ 3/2562 เพื่อติดตามการดำเนินงานนำสายสื่อสารลงดิน โดยมีผู้แทนจากสำนักการจราจรและขนส่ง ,สำนักการโยธา, สำนักการระบายน้ำ, บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด รวมถึง สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงมอบหมายงานเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 61 ต่อมาในเดือน ม.ค. 62 กรุงเทพธนาคมได้ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างงาน EPC ซึ่งการคัดเลือกได้มีการคัดกรองคุณภาพเบื้องต้นก่อนจะมีการยื่นข้อเสนอและคัดเลือก โดยเฉพาะคุณสมบัติทางเทคนิคและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดการทิ้งงานเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อโครงการ

 

ล่าสุดได้มีการแจ้งในการประชุมว่า ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างงาน EPC ทั้ง 4 พื้นที่ของกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยพื้นที่ 1 ได้แก่ กิจการร่วมค้า เอสซีแอล เอสทีซี และฟอสส์  ส่วนพื้นที่ 2 ได้แก่ กิจการร่วมค้า เอดับบลิวดี  พื้นที่ 3 ได้แก่ กิจการร่วมค้า จีเคอี แอนด์ เอฟอีซี และในส่วนของพื้นที่ 4 ได้แก่ กิจการร่วมค้า เอสซีแอล เอสทีซี และฟอสส์ โดยจะเร่งดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดรกรุงรังเพื่อความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน  คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี

 

สำหรับการดำเนินโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน กรุงเทพธนาคมได้ใช้เทคโนโลยีไมโครดักซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ รองรับการขยายตัวในอนาคต เมื่อโครงการแล้วเสร็จกรุงเทพธนาคมจะเปิดให้ทุกบริษัทสามารถเช่าท่อร้อยสายได้อย่างเสมอภาคในราคาที่เหมาะสม และเป็นธรรม ให้ผู้ใช้บริการสามารถประกอบกิจการได้ในอัตราที่กสทช.กำหนด ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการปลายทางได้รับบริการจากโครงข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

               ทั้งนี้ในที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาหารือในเรื่องของรูปแบบ ตำแหน่งบ่อพัก Marking ต่าง ๆ แนวเส้นทาง และจำนวนท่อที่จะใช้กับผู้ใช้บริการตามที่กรุงเทพธนาคมนำเสนอ โดยกำหนดรูปแบบรายละเอียดต่าง ๆที่ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการนำสายสื่อสารลงดินในเขตกรุงเทพมหานครพิจารณา และสรุปผลการพิจารณา ตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการนำสายสื่อสารลงดินในเขตกรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป

เพื่อนกทม.Actionnews

Visitors: 93,394