บรรณาธิการบริหาร

ประวัติการทำงานด้านสื่อสารมวลชน

พ.ศ.2534  + หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ตำแหน่งผู้สื่อข่าว รับผิดชอบในสายงานข่าวการเมืองกรุงเทพมหานคร และพระเครื่อง

                    ตำแหน่งสุดท้ายก่อนลาออกในปีพ.ศ.2542 คือ ผู้สื่อข่าวอาวุโส

พ.ศ.2542  + หนังสือพิมพ์เดลิมิเรอร์รายสัปดาห์ รับผิดชอบในสายงานข่าวการเมืองและกรุงเทพฯ

                 + นิตยสารประชาคมท้องถิ่น  รับผิดชอบในสายงานข่าวการเมืองและกทม.

พ.ศ.2549   + หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ในฐานะบรรณาธิการข่าวหน้า 1 และดูแลข่าว กทม. รวมถึงข่าวภูมิภาค

       จากนั้นได้รับมอบหมายงานในตำแหน่งบรรณาธิการข่าวและผู้ช่วยผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ตามลำดับ โดยสายงานที่รับผิดชอบได้แก่  

       สายข่าวเศรษฐกิจ ข่าวหน้ามงคล (พระเครื่อง)

        + อดีตผู้ดำเนินรายการข่าวสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทางช่องสยามธุรกิจชาแนล เช่น รายการสยามธุรกิจอัพเดต รายการสยามสนามพระ

พ.ศ.2558    + บุกเบิกทำเวบไซต์ข่าว Thai Quote ในฐานะหัวหน้าข่าว ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลรายละเอียดข่าว

พ.ศ.2560    + ช่วยงานเวบไซต์ Bee Voice ในการผลิตเนื้อหาข่าว เกี่ยวกับการให้ ความคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  (สคบ.)  

Visitors: 101,417